Átma kryia jóga je kombinací technik k probuzení duchovní lásky, které přináší celkovou transformaci na každé úrovni existence – mentální, fyzické, emocionální, energetické a spirituální. Tato hluboká proměna vede postupně ke znovusjednocení omezeného lidského vědomí se svou pravou identitou – Duší – a s kosmickým vědomím.

Zvu Vás k největší cestě, jakou můžete jako lidská bytost vykonat. K cestě do samého Středu Vaší Bytosti. K Vašemu Átmá.

Co je Atma kryia jóga a odkud pochází

Átma je sanskrtský název pro duši. Je tím, čím opravdu jste, co představujete, je to zdroj vašeho nejvyššího potenciálu.

Po tisíce let se na stejnou cestu vydávaly tisíce jogínů, když hledali svou skutečnou identitu. Znát sebe sama znamená poznat vesmír. Jsme mikrokosmickou podobou makrokosmu. To je náš největší dar: sebepoznání = seberealizace.

Jak využít svůj potenciál? Jak se opravdu hluboce poznat?

Átma kriyá je jógový systém poskytující komplexní techniky sebepoznání. Lze snadno začlenit do každodenního života. Byl nám předán skrze Mahavatara Babajiho, který se poprvé dostal do povědomí Západu díky proslulé knize Paramhansa Jógánandy „Životopis jógína“.

Přijďte na kurz

Kurz Atma Kriya Jogy trvá v průměru dva dny. To dává studentovi dostatek času plně pochopit různé techniky, aby je mohl následně začlenit je do svého každodenního života. Vítán je kdokoli nad 18 let bez ohledu na náboženské vyznání, duchovní cestu či kulturní příslušnost.

Techniky

Mantra

Opakování posvátných slov, pomáhá pozvednout vědomí, uklidňuje mysl a přivádí Vás do meditativního stavu.

Nada Kriya

Otvírá vnitřní sluch k mystickým zvukům stvoření a zesiluje intuici.

Mudry

Postoje, které odemykají vnitřní energii těla, směřují jí a pomáhají ke koncentraci.

Asány

Pozice, které pomáhají zesílit tělo, omlazují a zvyšují zdraví.

Om Healing

Léčivá technika pro Vás, pro ostatní a pro přírodu.

Pranayama

Dechové cvičení k očistě a dává energii fyzickému tělu, k uklidnění mysli a k očištění energetického systému těla.

Hlavní Kriya

Pálí karmu, pozdvihuje vědomí k čisté lásce a očišťuje čakry.

Trinity Meditation

Transformuje negativní energii do pozitivní energie a očišťuje celé tělo.

Otevírání a zavírání čaker

Otevírá čakry lásce a světlu, ochraňuje od absorbování negativní energie.

Přínosy pro život

Fyziologické účinky

 • posiluje imunitní systém
 • vyvažuje nervový systém
 • podporuje obnovu buněk
 • zlepšuje mozkové funkce
 • zlepšuje schopnost soustředění

Emocionální účinky

 • přináší hluboký pocit štěstí
 • zlepšuje schopnost milovat
 • snižuje stresovou zátěž
 • navozuje pocit míru a klidu
 • zvyšuje sebedůvěru
 • pomáhá rozvíjet intuici a tvořivost

Spirituální účinky

 • cesta k seberealizaci
 • probouzí hluboký vnitřní mír
 • posiluje trpělivost a duševní vyrovnanost
 • prohlubuje moudrost a schopnost rozlišování
 • probouzí kundalíni šakti
 • spaluje karmu

Átma je stálý zdroj štěstí, míru a lásky. Blahodárné účinky cvičení atma krija jógy můžete pozorovat v mnoha různých oblastech života. I moderní věda začíná popisovat mnohé z pozitivních fyziologických, emocionálních a duchovních změn v důsledku aplikace tohoto starodávného učení.

Přijďte na kurz