Čchi-kung je starodávné čínské umění harmonizace energetického systému těla vedoucí ke komplexnímu psychickému i fyzickému zdraví. Jeho pomocí lze dosáhnout zklidnění těla i mysli, zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení paměti a koncentrace, dokonce zlepšení intuice a komunikačních schopností.

Stejně jako u jógy je součástí cvičení meditacedechová a pohybová cvičení, která  vyrovnávají proudění čchi v těle. Čchi-kung může cvičit každý, muži i ženy, mladí i staří, bez ohledu na zdravotné stav a kondici.

Čchi-kung je úzce spjatý s tradiční čínskou medicínou. Za jeho zakladatele je včak považován indický buddhistický mnich Bodhidharma, který v 6. století v shaolinském klášteře zavedl nový buddhistický směr – zen buddhismus.

Učí, jak efektivně zacházet s životní energií. Cvičením a učením čchi-kung se zabývali nejen mniši, ale těšilo se i výsadnímu postavení na císařském dvoře.

Čchi-kung znamená „kultivace energie“.

Čchi

Čchi je energie a je základem veškerého života. Čchi jako primární životní síla člověka vzniká spojením prenatální esence otce a matky. Čchi se v těle neustále pohybuje, její kvalita i množství se mění podle denní doby, věku, ročního období, stavu mysli i dalších faktorů. Na počátku věků se energie Čchi rozdělila na dva principy Jin a Jang.

Čchi-kung a příčina nemoci

Podle tradiční čínské medicíny je hlavní příčinou onemocnění nerovnováha v těle. Např. nestřídmá konzumace potravy, tuků a cukru vytváří v cévách přemíru slizu a hlenů, proudění krve a čchi stagnuje. Podle tradiční čínské medicíny je léčení v podstatě regenerační proces a cílem je návrat orgánů a čchi do původního stavu volného proudění a harmonie.

Vliv na organismus

Čchi-kung příznivě působí na srdce a cévy, snižuje vysoký krevní tlak, pomalé protahovaní zlepšuje pružnost všech kloubů i páteře, cvičení působí na všechny hlavní svalové skupiny, čchi-kung zvyšuje schopnost koncentrace, díky cvičení se zlepšuje koordinace pohybů, odbourává napětí a stres. Povzbutuje a zlepšuje krevní oběh, proudění životní energie či v meridiánech. Či kung regeneruje kosti, lkouby, šlachy a svaly. Obnovuje rovnováhu, harmonizuje. Či kung vnáší nový rozměr do života, více vitality, lepší pohyblivost, spontálnost, lahkost, zlepšení koncentrace. Pomáhá uvolňovět napětí, tíhu a stresy.

Co Vás na čeká na kurzu čchi-kungu?

Můj učitel Michal Ďuro se učil u šaolinských mnichů 31.generace shifu Shi DeLon, který patří také k 12. generaci ”Chen JiaGou TaiJiQuan”. Budeme se učit různé druhy čchi-kungu jako Ba duan jin – Osm kusů brokátů a hlavně spontánní qigong 5 zvířat, který se podle šaolinských mnichů považuje za nejvyšší formu zdravotního čchi-kungu. Dalšími učiteli byli šaolinští mniši 32.generace – Shi XinFa, Shi XinLin, Shi XinWei a Shi XinLee.

Během společného cvičení se naučíte tyto sestavy: 

 • baduanjin (osm kusů brokátů),
 • liuqi qigong (oddílový qigong),
 • qigong šesti dechů,
 • zhangzhuan (umění sloupu)
 • a některé typy meditací….


Cvičení je určeno všem zájemcům (i z řad laiků), kteří se chtějí věnovat čchi-kungu

Zdravotní cvičení Šaolinských mnichů, které se nenaučíte z knih.

Ba duan Jin (Osm kusů brokátu)

Základní qigongovou sestavou je sestava Osmi kusů brokátů (Ba duan jin – čti pa tuan ťin). Je to jedna z nejstarších sestav a také jedna z nejznámnějších a nejrozšířenějších. Má různé podoby, které závisí na linii školy či učitele. Cvičíme sestavu Ba duan jin, která je rozdělena do 9 cviků (jedno cvičení je tzv. otevírací cvičení). Každý cvik pak má dva způsoby provedení tzv. jangovou část a jinovou část. Jangová část je zaměřena více na protahování šlachosvalových drah a uvolnění / obnovení energetické kapacity drah (meridiánů). Jinová část je zaměřena na rozproudění a kultivaci toku qi. Tyto dvě fáze cvičení se výborně doplňují a cvičence výrazně posouvají kupředu. Cvičení tedy obsahuje:

 • Otvírací cvičení – je určené k úvodnímu rozproudění energie
 • Osm jednotlivých cvičebních bloků – tzv. brokátů
 • otvírací cvičení a každý brokát navíc obsahuje jangovou a jinovou část
Zhan zhuang (umění sloupu / stromu)

Toto cvičení, které výrazně proslavil mistr Wang Xiang Zhai, je odlišné svým základním pojetím. Cvičení spočívá v nehybném stání v určitých pozicích od několika desítek minut až v po několik hodin. Je to jedna z nejtěžších disciplín. Poněvadž při „nepohybu“ se projeví tendence k těkavosti mysli a zároveň není ze začátku snadné nehybně stát po delší dobu a být přitom uvolněn. Cvičení spočívá v uvolněném stání za plné účasti vědomí. Když jsou síly jin a jang (napětí a uvolnění těla) v rovnováze jsou nastoleny vhodné podmínky pro cirkulaci qi a krve. Když v tomto stavu setrváme delší dobu má to blahodárný účinek na naše tělo. Buňky se začnou regenerovat, procesy v těla začnou opět plně fungovat, mysl se zklidní. Dlouhodobým pravidelný cvičením výrazně zvyšujeme vnitřní sílu těla a zlepšujeme si vnímavost energií kolem nás. Nejprostší cvičení bývá tím nejúčinějším.

Liu zi jue (Umění šesti dechů)

Zde se dostáváme na pomezí cvičení qigong a meditace. Cvičení šesti dechů (Liu Zi Jue – čti liu c´ ťue) je zaměřeno na očišťění orgánů zang (čti cang) od blokovaných emocí a nastartování jejich přirozené energetické rovnováhy. Ke každému z šestice orgánů je přiřazen zvuk, který se vydává při výdechu. Cvičení spočívá v mentálním soustředění na daný orgán a provádění techniky očištění za pomoci léčebné vibrace daného zvuku. Orgány ovlivňované tímto cvičením:

 • játra – hněv se transformuje na vlídnost / laskavost
 • srdce – arogance / mrzutost se transformuje na radost / soucit
 • slezina – obavy se transformují na stabilitu
 • plíce – smutek se transformuje na odvahu / čestnost /poctivost
 • ledviny – strach se transformuje na nebeský klid
 • trojitý zářič – zde se dovrší harmonizace všech orgánů