Léčení prapůvodní vibrací.

Om je prapůvodní prvotní vibrace, základ všech zvuků a vibrací, zdroj celého stvoření. OM Chanting je starověká skupinová duchovní léčebná technika, která využívá kosmické vibrace OM k léčení lidstva a matky Země.

Léčíme sami sebe a současně prokazujeme službu planetě Zemi.

Původ OM Healingu sahá několik tisíc let nazpět. Rišiové (staří mudrci, kterým byly zjeveny Védy) používali tuto prapůvodní mocnou vibraci k léčení svých bližních i jakékoli nerovnováhy v přírodě. Všichni potřebujeme udělat změnu a harmonizovat nerovnováhu, ať už se nachází v nás samotných, v našich rodinách, společnosti nebo v životním prostředí.

Čím vice lidi se připojí k OM Chanting skupinám kdekoli na Zemi, tím více bude léčivá a posvátná vibrace OM přirozeně vstupovat do našich životů a transformovat je.

Jak to funguje?

Kosmická vibrace OM v nás uvede do souladu energie, které se nenachází v harmonii s OM. Zpíváním OM ve skupině sestavené určitým způsobem se léčebná sila vibrace OM znásobí. Pocity, myšlenky a negativní energie jako strach, napětí nebo deprese se uvolní, transformují a léčí. Tento proces působí na všechny úrovně bytosti: fyzickou, emoční, mentální i duchovní.

Transformační proces je podporován vyšším kolektivním vědomím skupiny. Mezi vyšším vědomím a účastníky je vytvořen kanál, kterým plynou vibrace OM uvnitř i vně cele skupiny. Léčivá síla může být též nasměrována na podporu lidi nepřítomných v kruhu nebo také na místa či životní situace, na které se skupina nebo účastníci zaměří.

Abyste se mohli zúčastnit, stačí pouze zpívat OM po určitou vymezenou dobu. Lidem, kteří trpí nebo v minulosti trpěli vážnou duševní chorobou, doporučujeme, aby se nezúčastňovali.

Přijďte to vyzkoušet

OM chanting je nejlepší provádět pravidelně. Pokud jste tedy z Liberce nebo okolí, přidejte se k nám  na pravidelných setkáních.

Detail setkání